dimarts, 13 d’octubre de 2009

Una cita: Elinor Ostrom


“...No tots els usuaris de recursos naturals son incapaços de canviar les seves restriccions; en tant que els individus siguin vistos com a presoners, les prescripcions polítiques prendran com a referència aquesta metàfora.”[1][1] Ostrom, Elinor.* El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción. . UNAM-CRIM-FCE. Mexico DF. 2000. Pag. 33 *(1933-... Premi Nobel d'Economia 2009; B.A. -amb honors- Ciències Polítiques, UCLA, 1954; MA, Ciències Polítiques, UCLA, 1962; Ph.D., Ciències Polítiques, UCLA, 1965)