diumenge, 18 d’octubre de 2009

Una cita: Jürgen Habermas


“D’acord amb la concepció liberal, l’ estatus dels ciutadans està determinat per la mesura dels drets subjectius que tenen en front de l’estat i en front de la resta de ciutadans.”[1][1] Habermas, Jürgen. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós. Barcelona .1999. pp. 231-259. Epígrafe 7.1.a: ¿Qué significa política deliberativa? Tres modelos normativos de democracia.