dilluns, 12 d’octubre de 2009

Una cita: Enrique Miret Magdalena


“Es imprescindible el desenvolupament en profunditat de tres elements fonamentals en tant que conformadors del pensament humà, com son la raó, que permeti cooptar tot el coneixement necessari a la condició humana, el desenvolupament de la imaginació enriquidora de la creativitat, i un element quasi oblidat –i menystingut- a l’hora de l’adquisició i formació del pensament, com és el cor en tant que llera de sensibilitat” [1]


[1] Miret Magdalena, E*. “Universidad-Sociedad” conferencia. Ciclo “La Universidad en el comienzo de siglo : una respuesta entre el pragmatismo y la utopía” (proyecto de investigación). Madrid. Universidad Complutense. Departamento de anàlisis y planificación. 2000. citado en Magal Wals, José Antonio. Temas de Biblioteconomía Universitaria y General. Biblioteca Complutense. Editorial Complutense, Madrid. 2003. pag. 33* (1914-2009 Químic de formació, va orientar la seva activitat cap a la teologia i la ètica. Catedràtico d'Ètica, exercí a tot el llarg de la seva vida una intensa activitat com a professor, escriptor i comferenciant)