dimecres, 28 d’octubre de 2009

Molt més que una cita, una sentència d'Ortega y Gasset


“Contra el que es creuen els que es planyen, tot error és una finca que acreix el nostre haver, per contra de plorar sobre ell, convé apressa explotar-lo. És precís que ens aventurem a analitzar-lo a fons, descobrir sense pietat les seves arrels i construir enèrgicament la nova concepció de les coses que allò ens proporciona (...) I a nosaltres ens correspon generalitzar l’advertència, aprenent a mirar totes les coses humanes des d’una doble perspectiva, a saber, l’aspecte que tenen a l’arribar i l’aspecte que tenen a l’anar-se’n”[1][1] Ortega y Gasset, José. La rebel·lió de les masses. Epíleg a la edició anglesa. Clàssics Castalia. Editorial Castalia. Madrid. 1998. Pag. 296 i 297.