dimarts, 3 de novembre de 2009

Una cita: Claude Lévi-Strauss


"Incumbeix a l’home viure i lluitar, pensar i creure sense que mai l’abandoni la certesa adversa que abans no estava en la terra ni hi serà sempre i que amb la seva desaparició ineluctable, els seus goigs, les seves penes, les seves esperances i les seves obres es tornaran como si no haguessin existit per no haver-hi ja cap consciencia que preservi així el record d’aquells moviments efímers, a no ser per alguns rastres aviat esborrats d’un món en endavant impassible, verificació abrogada de que foren es dir res"[1][1] Claude Lévi-Strauss*, citat a Pérez Cortés, Sergio. El espíritu en sí mismo: Claude Lévi-Strauss y el idealismo crítico, ALTERIDADES, 1991 1 (1): Págs. 71-79 Simonis, Yvan. “Claude Lévi-Strauss o La pasión del incesto: (introducción al estructuralismo)”. Volum 20 de Papeles sociales Ediciones de Cultura Popular, 1968. p. 628.

* (1908-2009) Antropòleg francès, una de les grans figures de la seva disciplina, fundador de la antropologia estructural i introductor en les ciències socials de l'enfoc estructuralista basat en la lingüística estructural de Saussurre. El pes de la seva obra, dins i fora de la antropologia, el fan un dels intel·lectuals de més influència en totes les ciències socials del segle XX.