dijous, 26 de novembre de 2009

Una cita: Lev Semionovich Vygotsky


“Tant la ideologia per se, com la seva dependència d’unes o altres formes de desenvolupament social, poden ser objecte d’estudi per part de la sociologia, però mai la investigació sociològica per ella mateixa, sense la investigació psicològica, podrà descobrir la causa immediata de la ideologia: la mentalitat de l’home social. Per establir el límit metodològic entre ambdós punts de vista, es particular important i necessari aclarir la diferència entre psicologia i ideologia” [1]


[1] Vygotsky, Lev S*. La tragèdia de Hamlet. Ed. Fund. Infància y aprendizaje. San Sebastián de los Reyes. (Madrid). 2007.Pag. 168

*(1895-1934) un dels més destacats teòrics de la psicologia del desenvolupament i clar precursor de la neuropsicologia soviètica. La idea fonamental de la seva obra és la del desenvolupament dels humans que únicament podrà ser explicat en clau d’interacció social.