divendres, 6 de novembre de 2009

Una cita: Robert Musil


“Antigament els homes arrelaven en les circumstàncies de la vida en les que queien, i aquesta era una manera segura de trobar-se a ells mateixos; però avui, en la barramunda general en que es tendeix a deslligar tot del seu solatge i fonament, seria necessari també, en la producció de l’ànima, per dir-ho d’alguna manera, substituir la tradició de l’artesania per la intel·ligència de la fàbrica.” [1]


[1] Musil, Robert*. El hombre sin atributos. 4 vol. Seix Barral. Barcelona. 1980. vol. 2. pag. 365

* (1880-1942) El hombre sin atributos constitueix una de les obres narratives més ambicioses del segle XX i el consagrà pòstumament como un escriptor qui en les seves obres combinava d’ una manera excepcional la ironia amb la utopia, per a analitzar la gran crisi espiritual de la seva època així com la descomposició de l?Imperi austro-húngarès.