dimecres, 11 de desembre de 2013

La ciència...La ciència no pot operar ni avançar sense tenir determinades hipòtesi sobre les que sustentar-se, emprant, generalment determinades evidències, augmentant-ne la improbabilitat en funció de la major existència de variables desconegudes no avaluables, serà només aleshores quan hom haurà de prendre les cauteles pertinents, no en els supòsits en els que el major nombre de variables són conegudes i per tant, encara que sempre es perfectible, la veritat científica aquesta s’acosta a l’absolut quan la refutació d’aquella hipòtesi no és possible i entra en coincidència amb l’evidència.   

© Albert Balada

11-12-2013