dissabte, 7 de desembre de 2013

Tot el que succeeix...La fotografia és original de Jordi Plana Nieto

Tot el que ens succeeix és, de fets perfecte, encara que ens pugui semblar perfectible, perquè si hom és capaç d’entendre les circumstàncies, hom pot alhora descobrir la bondat en la seva més absoluta forma. Què ens impedeix de descobrir la felicitat en tots els nostres actes? Només l’absurda i conspícua consciència que arrela en moments passats i albira sense senderi futurs inexistents. Inconsciència humana que esdevé inconsistència, doncs gaudir del present, siguin quines siguin les circumstàncies, ens ensenya si hom sap traduir cada situació, si hom sap transformar cada situació, una mena d’obertura emocional que ens permet transitar de la frustració a la felicitat...

© Albert Balada

07-12-2013