dissabte, 7 de desembre de 2013

L'ànima...
L’ànima d’una persona és una candela de Déu" (Proverbis 20:27).