dijous, 21 de setembre de 2006

Paga favor a qui el va propossar l'any 2000?


ENRIQUE MÚGICA HERZOG és "Defensor del Pueblo" des del día 15 de juny de 2000.

Ha presenta recurs d'inconstitucionalitat contra l'estatut. Podria haver utilitzat la fòrmula del recurs d'empara si en l'exercici de les seves funcions s'hagués vist coartat, i per tal que el tribunal establís doctrina com sempre ha fet en les relacions entre la Generalitat de Catalunya i les de l'Estat, però no, presenta recurs d'inconstitucionalitat al text. És un favor que se li deu a qui el va nomenar, José M. Aznar López i que l'obligà a deixar la seva històrica militància socialista?