dissabte, 3 de març de 2007

Felicitacions a un amic blogger

Avui toca felicitar a un amic, el diputat i advocat barceloní i a la vegada refutat Blogger, en Jordi Pedret, qui ens anuncia al seu blog que ha assumit la coordinació del grup interparlamentari sobre Palestina del Congrés dels Diputats, una bona notícia de saber que tenim un amic i conegut en aquests lids que tant ens interessen i on, a ben segur que farà una fona feina, de la que ens hem de sentir prou satisfets. Felicitacions Jordi!