dimecres, 13 de març de 2013

No sortia a cap de les quinieles de papables
No sortia a cap de les quinieles de papables i que vaig publicar al meu mur al Facebook, teològicament i humanísticament format, docent de Literatura, Teologia i Psicologia, tot i que químic de formació inicial; el tradicional “papa negre”, com es reconeix la influència dels jesuïtes en l’entorn del papat, ara assumeix la funció papal. Se li atribueixen aquestes paraules en una de les seves homilies l’any passat:

"En la nostra regió eclesiàstica hi ha prèsbites que no bategen als nois de les mares solteres que no foren concebuts en la santedat del matrimoni, aquests són els hipòcrites d’avui. La clericalització a la Església, els que aparten al poble de Déu de la salvació i aquella pobre noia, que podent haver enviat el seu fill al remitent, tingué la valentia de portar-lo al món, va peregrinant de parròquia en parròquia para que li bategin (,,,) Jesús ens ensenya l’altre camí: sortir a donar testimoni, sortir a interessar-se pel germà, sortir a compartir, sortir a preguntar, encarnar-se. Clericalitzar l’església és hipocresia farisaica. La església del vinguin a dins que els hi donarem les pautes des de dins i el que no entra no hi és, això és fariseisme” 

Contràriament al que es diu que la elecció del nom triat pel Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Francesc I, podria respondre a la de Francesc d’ Asís, penso que es més probable que hagi triat aquest nom en referència i inflexió respecte de dos sants jesuítics: San Francesc Xavier o San Francesc de Borja, ambdós amb unes característiques generals que apunta ja el text que he referit, la voluntat inequívoca d’evangelització missionera, el que entronca amb la seva salutació inicial, i per altra banda la ordenació i limitació de la oració feta Francesc de Borja limitant-ho a 1 hora diària màxim: 

"Comencem aquest camí de la Església de Roma, bisbe i poble, junts, en germandat, amor i confiança recíproca. Resem uns per altres, per tot el món, per a que hi hagi una gran germandat. Aquest és el camí que ha de donar els seus fruits per a la nova evangelització”


© Albert Balada
13-03-2013