dijous, 28 de març de 2013

Una cita: Evangeli apòcrif de Tomàs
“Jesús ha dit: “Si els qui us guien diuen: Mireu, el Regne és en el cel, aleshores els ocells del cel us passaran al davant ; si us diuen : És en el mar, aleshores els peixos us passaran al davant. Tanmateix, el Regne és dins de vosaltres i és fora de vosaltres. Quan us conegueu a vosaltres mateixos, aleshores sereu coneguts i sabreu que sou fills del Pare vivent. I si no us coneixeu a vosaltres mateixos, aleshores us trobeu en la indigència, sou la indigència.”

(Paraula 3 de l’evangeli apòcrif de Tomàs)