dissabte, 30 de març de 2013

Una cita: Evangeli apòcrif de Felip
“La llum i les tenebres, la vida i la mort, els de la dreta i els de l’esquerra són germans entre ells, essent impossible de separar els uns dels altres. Per això ni els bons són bons, ni els dolents dolents, ni la vida és vida, ni la mort mort. Així que cadascú vindrà a dissoldre’s en el seu propi origen des del principi; però els que estan per sobre del món són indissolubles i eterns. “[1][1] Evangeli –apòcrif- de Felip, versicle 10