dissabte, 2 de març de 2013

Una cita: Albert Einstein

“El progrés del nostre coneixement se sustenta sobre l’esforç d’un grup d’homes treballadors que en cada generació conserven el foc sagrat de l’estudi, treballadors que sovint s’amaguen entre tot tipus de privacions i que solen passar desapercebuts per a la opinió pública.”[1]


[1] Einstein, Albert. Del discurs dictat a Barcelona en la recepció que li fou feta 27 de febrer de 1923, que va recollir el diari La Veu de Catalunya de 28 de febrer de 1923 i que recull la revista Quark nro. 36, maig-agost de 2005 pag. 66 -71.