dissabte, 30 de març de 2013

Una cita: Jorge Mario Bergoglio


A la fotografia, detall de capitell corinti del temple d'Artemis a Jerash, Jordania.

“(...) sentim propers també a tots els homes i dones què, tot i sense reconèixer-se en cap tradició religiosa, se senten, però, en la cerca de la veritat, la bondat i la bellesa, aquesta veritat, bondat i bellesa de Déu, i que són els nostres valuosos aliats en el compromís en la defensa de la dignitat de l’home, de construir una convivència pacífica entre els pobles i de salvaguardar curosament la creació (...)” .[1][1] Bergoglio, Jorge Mario, SS Franciscus. Encontre amb els representants de les esglésies i comunitats eclesials, i de les diverses religions, Sala Clementina. 20-03-2013. Llibreria Editrice Vaticana. 2013.