dissabte, 30 de març de 2013

Qui posseeix el coneixement de la veritat, és lliure...
Qui posseeix el coneixement de la veritat, és lliure


“Qui posseeix el coneixement de la veritat, és lliure; ara bé, aquell que és lliure no peca, doncs qui peca és esclau del pecat. La mare és la veritat, mentre que el coneixement és el pare. Aquells a qui no està permès de pecar, el món els anomena lliures. Aquells a qui no està permès de pecar, el coneixement de la veritat eleva els seus cors, això és, els fa lliures i els posa per sobre de tot al lloc. L’amor, per part seva, edifica, però el que ha esdevingut lliure pel coneixement es fa esclau per amor cap a aquells als que encara no han arribat a rebre la llibertat del coneixement; aleshores aquest els capacita per a fer-se lliures...” [1] 

[1]  Evangeli –apòcrif- de Felip, 110