dissabte, 30 de març de 2013

Una cita: Louis Cattiaux
“La veritable saviesa no consisteix pas en viure, en una ceguesa prudent, una vida transitòria en un món d’amalgama; és més aviat cercar, descobrir i emmarar-se en la vida purgada de la mort, per tal de devenir com ella, immortal i pur.”[1]


[1] Louis Cattiaux*, Art et Hermétisme (Oeuvres Complètes) Le Message Retrouvé, éd. Beya, juin
2005. 18, 22

* Louis-Ghislain Cattiaux (1904-1953) fou un pintor i poeta francès que abandonà gairebé  completament la pràctica artística per a dedicar-se a escriure El missatge retrobat (Le message retrouvé),