dissabte, 28 de gener de 2006

"Entre todos lo mataron y él solo se murió"Aquest titular és una dita popular que ve molt al cas de que està succeïnt en el mal anomenat Museu de Lleida (Diocesà i Comarcal), perquè aquest títol li correspon a l'actual Museu Jaume Morera, que rep aquest apelatiu per la donació que va fer el pintor Morera, deixeble de Haes.

Be, doncs que tenim, un museu fet a corre cuita, a petició de l'església católica romana, és clar, que era conscienta a la diòcesi de Lleida del que se "le venia encima", o sia que a meitats de la dècada dels 90 a demanar ajuda al govern, que són dels nostres, van pensar -en relació al govern de CiU-, "et voilà", a la primera década del segle vinent, o sia ara, explota l'episodi amb els socialistes, els republicans i els eco-socialistes al govern, i apa a solucionar el problema d'uns altres, com en tantes coses ha succeït.

Els populistes es rasguen les vestidures, tothom fa declaracions sense saber de la missa la meitat, uns propossen, els altres reclamen, uns afirmen que no se n'han d'anar, els altres que ja ho tenen pactat, uns fan d'Agustina d'aragón i un altre fa cartes que se suposaven fetes de feia temps: Un nyap tot plegat per una banda i per l'altra i la única beneficiada de tot plegat: la santa madre iglesia que aconsegueix primer un museu i ara dos: Ole, Ole i Ole i això sense el dictador!!!.