dilluns, 23 de gener de 2006

Revolució boliviana?


Alguns articulistes i no pocs analistes parlen d’evo-lució, en el nou model que proposa el president bolivià Evo Morales, d’un dels països més empobrits d’Amèrica llatina, amb una població de 8,8 milions d’habitants i un creixement demogràfic en els darrers 5 del 10%, amb una alta deute externa una inflació del 5% la més alta dels darrers 5 anys, amb una renda per càpita anual de 2.600 dollars, quatre-cents menys que l’any 1999.

El moment simbòlic dels discursos davant dels dignataris estrangers va tenir una càrrega d’aposta revolucionària de la que s’haurà de veure quina és la seva concreció sobre el paper, com la anunciada nacionalització dels recursos com a contrapartida al que es defineix com a estructures colonialistes de dominació heretades, segons Morales, dels anteriors executius, o la pròpia aimarització de la vida pública i política.
A la fotografia Evo Morales president de la República de Bolivia