dimarts, 21 de novembre de 2006

1.984

No, no vull fer una reflexió històrica ni tan sols historicista, vull recuperar un text que inicialment va ser batejat amb el títol “The last man in Europe”, però que per raons editorials va rebre finalment el títol “Nineteen Eighty-Four”, es tracta de la obra escrita l’any 1.949 per Eric Arthur Blair, més conegut pel seu pseudònim de George Orwell.

Orwell recrea una societat imaginària 40 anys després de la data en que ho escriu, en la que el “big brother” una MENA d’entelèquia fantàstica que de fet va substitució de tot allò polític, de la direcció de les coses, fa de guarda d’una societat futura com si fos una mena de déu i jutge, tot i que la seva existència és qüestionable. Encarna els ideals del "Partit" al que ha de pertànyer tothom, fent distinció entre persones i proles als que s’assigna els mateixos drets que als animals. Hi ha també en aquesta societat imaginària d’Orwell una Policia del Pensament que als proles permet la llibertat intel·lectual perquè no se’ls considera intel·ligents. Però el big brother és en realitat una mera icona propagandística.

Contra la gran farsa, la resistència sustentada en el model de lliure pensament, una germandat que el sistema finalment acaba engolint. Una novel·la de ficció política que apunta algunes característiques reals i que cal tenir molt present encara.