dijous, 10 de gener de 2008

Una cita: Ortega y Gasset


"Qui vulgui ensenyar-nos una veritat, que no ens la digui: simplement que faci al·lusió a ella amb un lleu gest, gest que iniciï en l’aire una ideal trajectòria, fent-nos lliscar de manera que nosaltres mateixos arribem als peu d’aquesta nova veritat"José Ortega y Gasset, 1883-1955, Filòsof , assagista, professor