dimecres, 9 de gener de 2008

Sociologia, segons Unamuno


Diu, Unamuno, Don Miguel de Unamuno a propòsit dels seus “apunts per a un tractat de cocotologia[1] , "que la primera qüestió que sorgeix, com en la sociologia, és la composició semàntica, fruit de dues paraules, una llatina i una grega, un hibridisme que va servir com a fort argument en contra de la nova sociologia", com també hi ha arguments més peregrins i menys científics contra la ciència política. Continua dient Unamuno que no hem de dubtar respecte de la importància del nom, importància, diu “ tal que precisament lo més greu d’una idea u objecte és el nom que li hem de donar. Refarem aquell absurd aforisme, diu, de: "le nom ne fait pas à la chose" ( el nom no fa a la cosa). Sí, el nom fa a la cosa i fins i tot la crea”De Unamuno, Miguel. “Amor i Pedagogia”. Alianza Editorial. Quarta reimpressió. Madrid. 2006. pag. 189.