dissabte, 12 de gener de 2008

Una cita: Pierre Lévy


Sense barrera semàntica o estructural, la xarxa tampoc esta fixa en el temps. S’unfla, es mou i es transforma permanentment (1)(1) Lévy, Pierre. “Cibercultura. La cultura de la societat digital”. Anthropos Editorial, Rubí (Barcelona). 2007. Pag. 133.