divendres, 6 de març de 2009

Una cita: Kodo Sawaki“Qualsevol acció per molt íntima i secreta que sigui, ressona en l’univers” [1][1] Sawaki, Kodo. Citat a Dussaussoy, Dominique , Vericat Núñez, Isabel“El budismo zen”. Ed. Siglo XXI. Madrid. 2005. pag. 27