divendres, 27 de març de 2009

Wrapping up open for Questions: Obama interactiu

De fet va ser el primer polític que va abordar seriosament l’ús de les noves tecnologies en el desenvolupament de la seva campanya, no com una qüestió trivial o simplement com un llistat d’instruments. Ara, assolits els primers seixanta dies del seu mandat presidencial, el president dels Estats Units d’Amèrica, Barack Hussein Obama, aborda una novadora estratègia de comunicació, agosarada evidentment i distinta a com podria ser abordada en el format tradicional, via roda de premsa, usant de la comunicació directa, però fins i tot més enllà, permetent que fossin els temes més votats els que poguessin arribar a ser-li plantejats, una nova dimensió, sens dubte d’aquesta nova presidència.

El valor d’aquesta estratègia és sens dubte el risc que suposa, però també la consolidació de valors d’acceptació o de popularitat que oscil·la entre el 63 i el 65%. Sens dubte apostar per una imatge de seriositat per una banda, però alhora deixar albirar una “autèntica” proximitat amb els “accionistes” d’aquesta gran empresa que suposa sempre un Estat, posa de manifest un model distint, al habitual que ja esdevé, hores d’ara “tradicional”.
"Wrapping Up Open for Questions. The initial run of Open for Questions came to a close with the President’s online town hall this morning. With almost a hundred thousand participants and more than three and a half million votes, it was an eye-opening experience and showed the potential of what this kind of open engagement can accomplish. The online town hall had an amazing feel of something that had never been done before, and something we should be trying to do more of. If you missed it, watch the video of the entire event":


Font: The White House blog, Office of the Press Secretary.