dimecres, 11 de març de 2009

Una cita: John Stuart Mill


“La única llibertat que mereix el seu nom és la de buscar el nostres propi bé a la nostra pròpia manera, en tant que no intentem privar dels seus bens a d’altres o frenar els seus esforços per a obtenir-los” (1)


(1) Stuart Mill, John. On liberty. Harmonds worth, Penguing, 1982 (Sobre la Libertad. Aguilar. Madrid. 1980) Pg. 35