divendres, 20 de març de 2009

Una cita: Democràcia.


“En els darrers decennis, per no dir des de la seva fundació mateixa, les democràcies parlamentàries han acusat enormes deficiències: molts sectors de la població de països democràtics desconfien amb certa raó dels seus representants polítics pel mer fet que la delegació de la voluntat popular en uns milers de persones, encara que es realitzi dins dels límits propis de tota democràcia, acaba de vegades resultant un fiasco quan no una estafa.”[1]

[1] Llobet, Jordi*. Bolònia, un diàleg possible. elpais.com. 20 de març de 2009.

* Catedràtic de Teoria de la Literatura de la Universitat de Barcelona.