dilluns, 17 d’agost de 2009

Una cita: Benjamin Constant


“He defensat durant quaranta anys el mateix principi: llibertat en tot, en religió, en literatura, en filosofia, en indústria, en política; i per llibertat entenc el triomf de la individualitat tant sobre l’autoritat que pretén governar mitjançant el despotisme, com sobre les masses que reclamen el dret de subjugar a la minoria.” [1]


[1] Constant, Benjamin. Political writings. Cambridge texts in the history of political thoughtReedició Cambridge University Press. 1988. citat a Touchard, Jean. Historia de las ideas políticas. Ed. Tecnos. Semilla y Surcos: colección de ciencias sociales. 1975