dijous, 27 d’agost de 2009

Una cita: Ortega y Gasset


“D’aquí aquesta estranya dualitat de prepotència i inseguretat que nia en l’ànima contemporània. Li passa com es deia del regent durant l’ infantessa de Lluís XV: que tenia tots els talents menys el talent per usar d’ells.”[1][1] Ortega y Gasset, José. La rebelión de las masas*1. Volumen 237 de Clásicos Castalia. Edición de Thomas Mermall Editorial Castalia. Madrid. 1998. Pag. 159.

*1La rebelión de las masas (1930) es el libro más importante y conocido de José Ortega y Gasset (1883-1955)