dilluns, 10 d’agost de 2009

Una cita: Jean Paul Sartre


"El poeta en cada paraula pel sol efecte de l’actitud poètica, realitza les metàfores en les que somniava Picasso quan desitjava fer una caixa de fòsfors que fos tota ella un muricec sense deixar de ser una caixa de fòsfors.”[1]


[1] Sartre, Jean Paul. ¿Qué es la literatura? Ed. Àtica. Lisboa. 2006.