dilluns, 3 d’agost de 2009

Una cita: Ramon Gomez de la Serna


“La vida no ens ha donat espontàniament altres títols que els que treballadament hem guanyat en la mateixa vida i en les seves universitats, però hi ha un títol que ens va pertanyent, que ha estat aconseguit sense major esforç, només havent estat asseguts al balcó, i que és el títol de “supervivents”. “[1][1] Gomez de la Serna, Ramón. Nuevas páginas de mi vida. Ed. Marfil .1947