dimarts, 16 d’octubre de 2007

Una cita: La rectitut


"Un home no es troba en la sendera de la rectitud si decideix els afers amb violenta precipitació. Un home savi considera calmament el que és correcte i el que és incorrecte, i s'enfronta a les diferents opinions amb veritat, no-violència i pau. Aquest home és guardat per la veritat i és un guardià de la veritat. És recte i savi. Un home no és anomenat savi perquè parli contínuament; però si és pacífic, afectuós i valent, és amb raó anomenant savi" (1)


(1)
Dhammapada (aforismes 256, 257 i 258 traduïts del Palí per Joaquim Torres). Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona. 1.982. pag. 49