dissabte, 13 d’octubre de 2007

Una cita: Alvin Toffler
"Si no aprenem de la història, ens veiem obligats a repetir-la. És cert. Però si no canviem el futur, ens veurem obligats a suportar-lo. I això podria ser encara pitjor." (1)(1) Alvin Toffler (neix el 3 d’octubre de 1.928) és un escriptor nord-americà, doctorat en lletres, lleis i ciències, conegut per les seves discussions sobre la revolució digital i la revolució de les comunicacions y la singularitat tecnològica. Els seus primers treballs estan enfocats a la tecnologia i el seu impacte ( a través de la sobre càrrega d’informació). Més tard es va centrar en examinar la reacció de la societat i els canvis que aquesta pateix. Els seus darrers treballs han abordat l’estudi del poder creixent de l’armament militar del segle XXI, les armes i la proliferació de la tecnologia i el capitalisme. Entre les seves publicacions més famoses és destaquen: El cambio de poder, El shock del futuro y La tercera ola.