dijous, 4 d’octubre de 2007

La resposta a l'enigma, potser la margarida.....

Mayiopoula, la margarida que ens encarna la saviesa(1) com a principi i el valor(2) o l'obstinació com a estadi ideal del soldat que en la contenció(3) sobre el furor entronca la seva consecució de la justícia(4)