dimarts, 29 d’abril de 2008

Una cita: Maquiavelli


"La antiguitat i continuïtat del domini apaguen les memòries i els motius d'innovacions, perquè cada mutació prepara el terreny per a un nou canvi" (1)


(1) Maquiavelli, Nicollo. El Principe. Ed. Planeta. 1992. Pag. 7