diumenge, 6 d’abril de 2008

Una cita: Ulrich Beck


“Una política de les perspectives no ha d’usar-se només per a relacionar la perspectiva de l’actor i la perspectiva de l’observador, si més no també per a relacionar distintes perspectives d’actor” [1][1] Beck, Ulrich. La mirada cosmopolita o la guerra es la paz.Paidós. Barcelona.2004. pag. 117