dissabte, 3 de maig de 2008

Una cita: David Singmaster


“La idea fonamental és la de trobar un procediment que afecti solament a un element de una cara donada. És aleshores que es pot girar aquella cara i aplicar l’invers del procediment i es gira la cara a la seva posició original. Per tant és desfà el que es va fer en una altra part del “cub” i d’aquesta forma només afecta als dos elements en la cara en qüestió.” [1][1] Singmaster, David. Notas sobre el cubo de Rubick. Altalena editores, S.A. Madrid 1981.pag. 50