dimarts, 6 de maig de 2008

Una cita: Deepak Chopra"Sanar el cor és la única cosa que podem fer per a salvar el món" (1)(1) Deepak Chopra, Adriana de Hassan. The deeper wound : recovering the soul from fear and suffering. New York, NY : Harmony Books, c2001. pag. 64