dimarts, 28 de juliol de 2009

Una cita: Homer


“De les fondàries marines en els obscurs sinus

En el canal que la escarpada costa

D’ Imbros i la de Ténedos divideix,

Espaiosa caverna es dilata,

I Enllà va parar Neptú als bridons”[1]


[1] Homer. Traduc. José Gomez Hermosilla. La Ilíada. Impremta Reial. Madrid. 1831. (Original a la Biblioteca pública de New York). Llibre XIII-4. pag. 31