dimarts, 6 d’agost de 2013

Com s'agita el rebrot del llorer...La fotografia és d'Sbeitla al Quasrayn a Tunísia

"Com s'agita el rebrot del llorer, i com ho fa la seva casa, tota ella! Lluny, lluny d'ella qualsevol seriosa impur. Doncs ja Febus Apol · lo colpejant amb el seu bell peu les portes. No veus? Dolçament s'ha inclinat de sobte la palmera de Delos, i en l'aire declama el seu bell cant el cigne. Ara descorreu-vos vosaltres mateixes, guardes de les portes, i ara vosaltres, claus, ja que el déu ja no dista llarga jornada. Joves, componeu-vos també per al cant i la dansa " (1)

(1) Calímac. Himnes i Epigrames. Versió de Jordi Redondo. Ed. Akal 1999. ISBN 9788446009863. Pag 70