dijous, 22 d’agost de 2013

Petits canvis...Sembla provat per la neurociència que ens és complicat, per no dir impossible, de controlar el nostre inconscient, que és com si aquest tingués vida pròpia, com si fos una personalitat dominant que nia en la nostra ànima, però el que si que podem i és efectiu, és dominar el pensament conscient, les nostres paraules, les nostres accions, fins el rictus del nostre rostre; Pensar en clau de bé, aporta el bé a les nostres vides, pensar en clau de felicitat, aporta felicitat a les nostres vides.

Si aconseguim de fer niar en el pensament conscient raons i formes que prediquen valors positius hi ha un magne retorn de tot plegat, malgrat ens pugui semblar que enllà, a fora, res es mereix aquesta actitud.

Paga la pena prendre consciencia que no podem estar permanentment enfadats amb el món, que tampoc la nostra acció constant porta a aquest canvi que, altres no volen, per tant, potser el que cal és canviar-nos a nosaltres, en el sentit en que ho pretenem per a aquest món en el que ens és dat de viure; així doncs sense plantejar-nos la existencial pregunta del que hi fem aquí, es tracta de transformar-nos, perquè les petites transformacions individuals operen canvis magnífics en el nostre entorn social i aquell esforç immens i ingent que ens preteníem auto imposar, esdevé innecessari i alhora fútil i prendre’n consciència és un pas més cap al nostre propi alliberament personal i social, que esdevindrà ple quan aleshores ens convertim en uns nous essers, transformats en la mesura en que preteníem transformar al món, en la crítica que li fèiem per absència, potser l’absència també ho era en el nostre ser que esdevenia incomplert si no cultivava de manera permanent i fefaent els valors, els sentiments, la consciència plena encarada al bé. Petits canvis esdevenen un gran canvi...

© Albert Balada
22-08-2013