divendres, 16 d’agost de 2013

En les mudances...
“En les mudances de la fortuna, fins i tot  es més poderosos han de menester l’ajuda dels més humils”[1][1] Esopo. Citat a Les millors faules. Ed. Pahuen.Chile. 1991. ISBN 9789561601246. Pag. 25