dissabte, 24 d’agost de 2013

La nostra relació amb l'Univers...La nostra relació amb l’Univers i el nostre creixement personal i humà, així com de la nostra pròpia evolució, requereixen, també, de la nostra pròpia contribució cap al proïsme,  en el progrés de la nostra vida, és aleshores quan ens cal establir un pacte amb el Logos Aetern, pel qual, per la nostra banda determinarem la nostra contribució, el nostre delme, doncs aquest ha d’estar el pacte de la dignitat, sabent que ens cal viure en senzillesa i honor, ajudant al canvi, doncs el canvi comença per un mateix un cop has pres consciència que no pots canviar el món, essent que  només tens en tu mateix la possibilitat de canviar allò que et pot aproximar a Déu, aquí rau l’excepcionalitat de l’home humil, la de saber-se integrant de la totalitat universal en connexió permanent amb el Tot ...

©Albert Balada

24-08-2013