dissabte, 28 d’abril de 2007

Una cita: Jean Jacques Rousseau
Com els temor, les sospites, la fredor, la reserva i l'odi, la traïció s'amaga sovint sota el vel uniforme i pèrfid de la cortesia (Jean Jacques Rousseau, autor de: "El contracte social", llavor de la Revolució francesa)


traïdor -a

1 adj. i m. i f. [LC] Que traeix. No us en fieu: són gent traïdora, és un traïdor. Fou un traïdor envers la seva pàtria.
2 [LC] de traïdor loc. adv. Amb traïdoria.
3 adj. [LC] Que fa alguna malesa quan hom menys ho espera, s’aplica a un animal. Un cavall, un mul, etc., traïdor.traïció


1 f. [LC] Violació de la fidelitat que devem a algú o a alguna cosa. La traïció d’aquell cavaller féu perdre la batalla. Culpable de traïció envers els seus conciutadans. Fer traïció a la fe jurada.
2 [LC] a traïció loc. adv. Mancant a la lleialtat, amb traïdoria.
3 [DE] alta traïció Delicte contra la seguretat de l’Estat.