dissabte, 28 d’abril de 2007

Tot recordant a Jünger HabermasPer a Habermas teòric de l'opinió pública, que prova la distinció entre opinió pública manipulada i opinió pública crítica, en la seva "Historia de la crítica de la opinió pública", l'acció específicament ètica seria aquella acció comunicativa quina finalitat no és altra que l' acord, que l'enteniment comprensiu. Els homes (sense distinció de gènere), segons Habermas defensor de la Teoria crítica de l'Escola de Frankfurt, s'asseuen a dialogar per a establir acords, per a establir un conjunt de regles i solucions que siguin admeses per tots els afectats, i evidentment ens ho està dient des de la perspectiva d'un teòric de la democràcia, que comparteixo absolutament.