diumenge, 27 de maig de 2007

Primer avenç de participació: baixa

Acabo d'entrar a la bases de dades del Ministeri de l'interior i la participació al nostre país a les dues de la tarda en aquestes eleccions municipals 2007, ha caigut un 2,12 punts per sota de la registrada en les darreres eleccions municipals de 2003 . La dada referida a la ciutat de Lleida presenta una caida de 4,01 punts (2003 32,81 - 2007 28,84), però amb una participació que queda per sota en les dades que jo tinc de la de 1.999 que es va situar en un 30,81%.


Potser ens haurem d'anar acostumant a que aquesta ha de ser la característica que defineixi els nostres processos electorals, no havent-hi cap vector extern que les tensioni i a banda no es reflecteixi en la societat cap nivell de ruptura ni conficte social que hi pugui tenir relació.