dijous, 17 de maig de 2007

Crònica electoral LXVIII: Ros evoluciona favorablement com a carta guanyadora, segons el periòdicoAvui El Periódico de Catalunya publica unes dades interessants sobre la projecció de resultats a la ciutat de Lleida. De totes les dades que aporta a mi n’interessen dues en particular, a banda d'una tercera de menor significació tot i que també trascendent; segurament a tots els candidats els n’interessaran unes altres per raons obvies.

Quines dades són les que m’interessen, dos que no són en absolut irrellevants al meu entendre i que defineixen millor que totes les altres, que són futuribles, quin serà l’itinerari del que se’n derivi el resultat que hi haurà a la ciutat de Lleida el proper 27 de maig.

La primera, la valoració sobre l’estat de la ciutat, on resulta significatiu que hi hagi un consideració que la ciutat ha millorat de l’ordre del 82,3% una dada no tan sols acceptable si més un valor que consolida la viabilitat d’un projecte de ciutat, al meu entendre.

La segona i no menys significativa, encara que en un altre ordre d’interpretació subjectiva de la mostra enquestada, és la capacitat d’”arrastre” del candidat socialista a la reelecció, Àngel Ros que defineix si us imagineu un formatge rodó, la meitat del mateix repartint-se la resta de candidats entre tots ells, i l’altra meitat tota per Àngel Ros.

A banda d'aquestes dues, una tercera dada apunta també aquests valors que se'n desprenen de la avaluació que la mostra fa de l'actuació de l'ajuntament, on només un 10,9 % suspen la gestió i 2,8% no contesta o no ho sap, situant la majoria entre l'aprovat, el notable en percentatges similars i l'excel.lent quasi en un 9%, el que posa de manifest una realitat no canviant i reflecteix l'acord generalitzat en diferents graus de valoració positiva de la línia d'acció política municipal.

Tot això representen dues coses que són dades que poden comptar amb una certa credibilitat perquè no representen cap comprimís que afecti a una decisió com ara la emissió de vot. Per un cantó el projecte i per l’altre el candidat; a partir d’això podem entendre que el model és consolida i es visibilitza un suport electoral a la proposta que Ros oferix.