dimarts, 15 de maig de 2007

Una cita: Fràncis Bacon i l'envejaFràncis Bacon, pintor anglès d'origen irlandès. va viure un temps a Berlín, on es va familiaritzar amb l'obra realista de Grosz, Dix y Beckmann,


"La enveja és el cuc rosegador del mèrit i de la glòria"